Chính sách bảo mật

Khi người dùng truy cập và sử dụng website chungcugreenstar.com.vn, người dùng đã đồng ý và chấp nhận các điều khoản được nêu trong chính sách bảo mật dưới đây. 

Mục đích thu thập thông tin người dùng

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin người dùng vào các mục đích được nêu dưới đây: 

  • Xem xét trong quá trình cải thiện website
  • Chỉnh sửa nội dung và giao diện của website sao cho phù hợp với người dùng
  • Phân tích dữ liệu và thị hiếu của người dùng
  • Gửi tới người dùng những thông tin cập nhật nhất về dự án
  • Kịp thời trợ giúp người dùng khi cần thiết

Nội dung thu thập: 

  • Thông tin về đường truyền Internet của người dùng (địa chỉ IP, thiết bị và trình duyệt xử dụng Internet)
  • Dữ liệu về các hành động trên website của người dùng
  • Thông tin cá nhân của người dùng khi bạn để lại bình luận hoặc điền vào form đăng ký nhận tư vấn của chúng tôi